Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on RagnaLoki

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 ~do Caralho 4,535 Whitesmith 99 70 PSG
2 Espeto de Pau 4,410 Whitesmith 99 70 Bahia Crew
3 ~dos Ursinhos 3,266 Whitesmith 99 70 Familia Urso
4 Howard Alteasin 3,225 Whitesmith 99 70 Role Play Guild
5 -Vibranium 1,320 Whitesmith 99 68 Alternatives
6 Hephestos 740 Whitesmith 99 70 Pata de Gato
7 Fukumoto 586 Whitesmith 99 70 Arzallum
8 Tom Brady 120 Whitesmith 99 70 Marlboro
9 Mercadora sem dinheiro 100 Whitesmith 83 49 Pata de Gato
10 Americanas 90 Whitesmith 99 70 None
11 Valadao WS 65 Whitesmith 99 70 Asgard
12 Golden Hammer 51 Whitesmith 99 70 Potion Maker
13 SaiMasVoltei 45 Blacksmith 77 44 None
14 ALTERED CARBON 41 Whitesmith 99 70 Asgard
15 ifakEe 20 Whitesmith 99 65 None
16
17
18
19
20